Rodzaj czasopisma

Journal of Contemporary Brachytherapy

Czasopismo założone w 2009 r. wydawane raz na kwartał, poświęcone zagadnieniom brachyterapii.

Wydawca
Termedia
Polska

Nowotwory. Journal of Oncology

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny. Czasopismo wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych. Wydawca - Via Medica.

ISSN
0029-540X
Wydawca
Via Medica
Polska