PODZIEL SIĘ OPINIĄ NA TEMAT PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Celem powstania portalu ankieta.onkologiczna.pl jest przede wszystkim ocena pakietu onkologicznego, zarówno z punktu widzenia lekarzy specjalistów, jak i pacjentów z różnych regionów Polski. Za pośrednictwem portalu mogą Państwo przesłać swoją opinię dotyczącą pakietu onkologicznego. Zależy nam także na opiniach pacjentów, którzy zostali zdiagnozowani przed dniem wejścia w życie pakietu i zmagają się z chorobą onkologiczną już od dłuższego czasu. Jesteśmy ciekawi opinii, czy po wejściu w życie nowych przepisów dostęp do leczenia poprawił się, czy też sytuacja jest odwrotna.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne po pierwszym kwartale funkcjonowania pakietu onkologicznego, wdrożonego 1 stycznia 2015r. chce dokonać pełnej oceny stanu faktycznego – w tym zalet i wad wprowadzonego pakietu. Niezbędne do tego jest poznanie opinii tych, którzy na co dzień zmierzają się z ideą pakietu.

„Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaniepokojone sytuacją polskich pacjentów w świetle funkcjonowania pakietu onkologicznego i dostępności do leczenia uruchomiło specjalny portal ankieta.onkologiczna.pl – za pośrednictwem, którego mogą Państwo przedstawić swoją opinię nt. pakietu onkologicznego. Państwa opinie są dla nas kluczowe. Chcemy mieć pełen obraz sytuacji." - podkreśla prof. dr hab. Jacek Fijuth

ankieta.onkologiczna.pl

       

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2015

 

Składka roczna za rok 2015 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 złotych (dla emerytów 50 złotych).

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat JEDYNIE on-line, za pośrednictwem portalu PTO i systemu płatności elektronicznych PayU.

Szczegółową instrukcję sposobu dokonywania płatności pobrać ze strony PTO.

       
       

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

 
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM
w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:
www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY
FOR POLAND 2015-2024

           
         
 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         
         

Baza onkologicznych badań klinicznych

 

"NOWOTWORY" Journal of Oncology

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

 

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

         

Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce

 

Zielona Księga - Rak jajnika zapobieganie rozpoznawanie i leczenie

W Białej Księdze przedstawiono możliwie kompletny zakres działań prowadzących do zmniejszenia społecznego obciążenia tą chorobą.

Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

 

W Zielonej Księdze przedstawiono stan obecny dotyczący zjawiska nowotworów jajnika w Polsce.

Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

         

Biała Księga - Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi ...

 

Druga Księga - Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces

Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

 

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego"

"Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

         

Newsletter PTO

 

Niecodziennik antytytoniowy

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

 

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

         
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTO 26 października 2015
25 września 2015
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTO rozpocznie się w poniedziałek 26 października 2015 roku o godzinie 11:30 w I terminie lub o 12:00 w II terminie w biurze Zarządu Głównego w przy ulicy Wielickiej 40, lokal U7, nieopodal metra Wilanowska.

Plik do pobrania - „STATUT PTO - wersja z edycją zmian”

Podstępny nowotwór. Eksperci już wiedzą, jak można zmniejszyć ryzyko i skutki zachorowania na raka jajnika. - Raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
3 września 2015
 

W dniu 3 września 2015 r. w Warszawie został zaprezentowany raport: Zielona i Biała Księga Raka Jajnika. Dokumenty opracowane przy udziale ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) przedstawiają stan obecny w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz rekomendacje dla konkretnych działań, których podjęcie może wpłynąć na zmniejszenie negatywnych następstw zachorowania na ten nowotwór w Polsce

Spotkanie po ASCO 2015 nagrania wykładów
29 lipca 2015
 

Nagrania wykładów z tegorocznej konferencji „Spotkanie po ASCO”

www.poasco.pl

Biała Księga - „Rak jajnika – zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie”
6 maja 2015
 

Raport powstaje z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i firmy AstraZeneca i we współpracy z firmą Dane i Analizy Sp. z o.o.

Biała Księga - „Rak jajnika – zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie”
6 maja 2015
 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób nowotworowych. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, organizowana przez nas konferencja skupiać się będzie nad problemem wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz potrzebie upowszechniania metod diagnostycznych wśród lekarzy.

Poprzednia konferencja radiofarmaceutyczna, odbyła się w Łodzi w maju 2013 roku i zgromadziła najwybitniejszych specjalistów medycyny nuklearnej w Polsce. Prowadzone obrady toczyły się wokół tematyki związanej przede wszystkim z poszukiwaniem nowych substancji diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących izotopy promieniotwórcze.