31 stycznia upływa ostateczny termin opłacenia składki za 2015 rok

 

Składka roczna za rok 2015 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 złotych (dla emerytów 50 złotych). Terminowe opłacenie składki jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów członka PTO (www.pto.med.pl), w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology”.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat JEDYNIE on-line, za pośrednictwem portalu PTO i systemu płatności elektronicznych PayU.

Szczegółową instrukcję sposobu dokonywania płatności pobrać ze strony PTO.

       
       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE

załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

           
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM
w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:
www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY
FOR POLAND 2015-2024

           
         
 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         
         
 
CZASOPISMO NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY -
WYDANIE SPECJALNE 2014 >>>
 
       
LIST OTWARTY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2013

Nowotwory stanowią główną przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków i stanowią największe obciążenie społeczne spośród wszystkich schorzeń. Mimo stałego zwiększania wydatków Państwa, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej i pogarszają się w stosunku do „nowych” krajów Unii.

       
LIST OTWARTY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013

Od kilku miesięcy toczy się w mediach polemika dotycząca przyszłości Instytutu Onkologii ....

       
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

       
BAZA ONKOLOGICZNYCH BADAŃ KLINICZNYCH
"NOWOTWORY" JOURNAL OF ONCOLOGY

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

       
BIAŁA KSIĘGA
DRUGA KSIĘGA

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces

Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego"

"Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

       
NEWSLETTER PTO
NIECODZIENNIK ANTYTYTONIOWY

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

       

Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat JEDYNIE on-line, za pośrednictwem portalu PTO i systemu płatności elektronicznych PayU. Możliwe jest to po zalogowaniu się do własnego konta na stronie www towarzystwa ( www.pto.med.pl/user/login) i otworzeniu zakładek „Twoje konto” a następnie „Historia płatności”. Szczegółową instrukcję sposobu dokonywania płatności znajdą Państwo w załączniku. Można także pobrać ją ze strony PTO

7th International Conference of Contemporary Oncology: Personalized Cancer Medicine and Big Data Analysis
14 stycznia 2015
 

On behalf of the Organizing and Science Committee we are pleased to invite you to participate in the 7th International Conference of Contemporary Oncology: Personalized Cancer Medicine and Big Data Analysis, part of the “Cancer – a challenge of the 21st century” series, to be held in Poznań, Poland on 25-27th March 2015.

The translation of cancer genomics into targeted therapies and diagnostic biomarkers by means of data analysis has launched a new era of personalized oncology. On the other hand, the field of cancer immunology has again become an exciting place where basic science is having tremendous translational impact and cancer immunotherapy is on the brink of becoming mainstream clinical practice. The concepts of cancer stem cells, cancer epigenetics and metabolism have deeply expanded our understanding of how cancer cells interact with their niche and microenvironment.
...

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Hilarego Koprowskiego 2014
30 grudnia 2014
 

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.

Profesor Hilary Koprowski, urodzony w roku 1916 w Warszawie, zmarły 11 kwietnia 2013 w Filadelfii, był lekarzem, wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od roku 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii, a później kierownikiem instytutów badawczych na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założyciel Fundacji Koprowskich, której zadaniem jest wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Prof. Koprowski jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz doktorem honoris causa wielu polskich uczelni.

MIRCIM 2015 - międzynarodowy kurs doskonalący z zakresu chorób wewnętrznych
11 grudnia 2014
 

5-6 czerwca 2015 Medycyna Praktyczna organizuje w Krakowie – wspólnie z McMaster University (Hamilton, Kanada) oraz Towarzystwem Internistów Polskich i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – międzynarodowy kurs doskonalący z zakresu chorób wewnętrznych (szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mircim.eu). Jest to jeden z owoców współpracy pomiędzy Medycyną Praktyczną a Wydziałem Medycyny Uniwersytetu McMastera, z którym przygotowywane jest angielskojęzyczne wydanie „Interny Szczeklika”.

Lista Stu 2014
28 listopada 2014
 

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed to najbardziej znacząca i mająca największy wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia osoba w Polsce. Tak uznali eksperci „Pulsu Medycyny”, którzy już po raz dwunasty ogłosili “Listę Stu”. Obok prof. Jassema liderem został również prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Eksperci uznali, że jest osobą najbardziej wpływową w polskiej medycynie i autorem największego osiągnięcia w dziedzinie medycyny.

Otwarcie Ośrodka Radioterapii w Kaliszu
10 listopada 2014

Będący filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii kaliski Ośrodek Radioterapii został wybudowany w latach 2012-2014 ze środków Województwa Wielkopolskiego. Jego otwarcie jest pierwszym etapem realizacji programu „Poprawy dostępności i jakości świadczeń w zakresie radioterapii i onkologii w Województwie Wielkopolskim” uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Panel logowania