STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

Strategia
Walki z Rakiem
w Polsce 2015-2024

   
   

www.walkazrakiem.pl

         

XII SPOTKANIE PO ASCO

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pragnę Państwa zaprosić na kolejne, XIII Spotkanie Po ASCO, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 27–28 czerwca 2014 roku. Będzie ono miało podobną formułę jak poprzednie i ponownie odbędzie się w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w sąsiedztwie pięknej gdańskiej Starówki. Po pierwszym dniu obrad tradycyjnie zapraszamy na koleżeńskie spotkanie przy dobrej muzyce i lampce wina. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową www.poasco.pl, gdzie będziemy zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i programu Spotkania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Trójmiasta na początku wakacji.

Serdecznie pozdrawiam

Jacek Jassem

       

II KONFERENCJA NAUKOWA CZASOPISMA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

 

Formuła spotkania obejmie cykl godzinnych debat w stylu oksfordzkim, podczas których czołowi eksperci w poszczególnych dziedzinach będą przedstawiać argumentacje dotyczące kontrowersyjnych zagadnień onkologicznych, na podstawie wiarygodnych i aktualnych badań naukowych, z uwzględnieniem możliwości polskiego systemu opieki zdrowotnej. Każda z debat będzie obejmowała krótkie wprowadzenie moderatora sesji, wstępne głosowanie uczestników-słuchaczy, dwa dwudziestominutowe wystąpienia oponentów, dyskusję z udziałem słuchaczy z sali i ponowne głosowanie.

       
LIST OTWARTY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2013

Nowotwory stanowią główną przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków i stanowią największe obciążenie społeczne spośród wszystkich schorzeń. Mimo stałego zwiększania wydatków Państwa, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej i pogarszają się w stosunku do „nowych” krajów Unii.

       
LIST OTWARTY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013

Od kilku miesięcy toczy się w mediach polemika dotycząca przyszłości Instytutu Onkologii ....

       
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

       
OGÓLNOPOLSKI KONKURS ONKOLOGICZNY DLA DZIENNIKARZY - ROZSTRZYGNIĘTY

Lilii Wilczyńska z Telewizji Kaszuby została laureatką pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu onkologicznego dla dziennikarzy pt. „Diagnostyka i leczenie raka piersi – osiągnięcia i perspektywy rozwoju”. Jury wyróżniło także materiał Rafała Motriuka z III Programu Polskiego Radia oraz Karolinę Kasperek z Tygodnika Rolniczego.

       
       
BAZA ONKOLOGICZNYCH BADAŃ KLINICZNYCH
"NOWOTWORY" JOURNAL OF ONCOLOGY

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

       
BIAŁA KSIĘGA
DRUGA KSIĘGA

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich

Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces

Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego"

"Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

       
NEWSLETTER PTO
NIECODZIENNIK ANTYTYTONIOWY

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

       
Nagroda PTO im. Hilarego Koprowskiego 2014
15 kwietnia 2014

Tylko do 30 kwietnia 2014 można zgłaszać wnioski o Nagrodę PTO im. Hilarego Koprowskiego za najlepszą pracę w dziedzinie onkologii wykonaną w polskich instytucjach badawczych/klinicznych.

Regulamin Nagrody im. Hilarego Koprowskiego

Walne Zgromadzenie Członków PTO
14 kwietnia 2014

W dniu 27 czerwca o godzinie 13.35, podczas XII Spotkania Po ASCO odbędzie się w Gdańsku Walne Zgromadzenie Członków PTO, podczas którego m.in. zostanie wybrany nowy Zarząd Główny.

Warsztaty „Cancer Plan"
31 marca 2014
 

W dniach 17-18 marca pod patronatem PTO odbyły się w Warszawie międzynarodowe warsztaty pt. „Cancer Plan: a strategic approach in international perspective”. Wśród zagranicznych wykładowców byli m.in. Prof. Marc Roberts ze słynnej Szkoły Zdrowia Publicznego Harvard University, Prof. Tit Albrecht ze Słowenii – koordynator European Partnership for Action Against Cancer oraz współtwórcy strategicznych planów walki z rakiem w Angli (Jola Gora-Booth) i Francji (Dr Valérie Mazeau-Woynar). Wykład specjalny na temat ekonomicznej perspektywy planowania opieki onkologicznej wygłosił Prof. Witold Orłowski. Pełny program warsztatów dostępny jest na stronie PTO.

Międzynarodowe warsztaty onkologiczne - „“Cancer Plan” – a strategic approach in international perspective”
18 marca 2014

W dniach 17-18 marca odbyły się zorganizowane przez PTO międzynarodowe warsztaty pt. „“Cancer Plan” – a strategic approach in international perspective”.

Konkurs stypendialny Fulbright Senior Award oraz Fulbright Junior Advanced Research Award
14 lutego 2014

Do 13 kwietnia 2014 przyjmowane są zgłoszenia do konkursu 2015-2016 Fulbright Senior Award oraz 2015-2016 Fulbright Junior Advanced Research Award.

Panel logowania