Zalecenia postępowania u chorych po zakończonym leczeniu nowotworu

1. Czerniak skóry 

 

Diagnostyka molekularna nowotworów

1. Diagnostyka molekularna nowotworów - podejście praktyczne

2. Wykaz badań molekularnych w poszczególnych nowotworach