Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w wirtualnym kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO), który odbędzie się w dniach 3-7 czerwca 2022 r.

 

Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2021 i 2022. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2022 r. 

 

Zarząd PTO spośród nadesłanych podań wyłoni dwie osoby, które wezmą udział w tegorocznych kongresie ASCO. 

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: nikola.jennek@pto.med.pl 

 

 

 

Informacja o sponsorze:

 

Uczestnictwo w kongresie będzie sponsorowane przez firmę Roche Sp. z o.o. zgodnie z zasadami uczestnictwa lekarzy w kongresach naukowych w oparciu o przepis art. 52 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, który mówi o tym, że jedną z form reklamy produktów leczniczych jest sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Dobrą praktyką w tym zakresie jest zawieranie przez sponsora umowy pisemnej z osobą sponsorowaną. Umowa taka precyzuje zakres świadczeń zapewniany osobie sponsorowanej przez sponsora w związku z je uczestnictwem w kongresie naukowym. Niektóre świadczenia zapewniane na mocy takiej umowy stanowią przychód pochodzący z innych źródeł niż w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. 2020, Poz. 1426 z późn. zm.). Skutkiem tego sponsor ma obowiązek wystawić osobie fizycznej PIT-11 opiewający na wartość opodatkowanych świadczeń, a sponsorowany rozliczyć podatek dochodowy wynikający z uzyskanego w tej sposób przychodu. Stosowny wzór umowy sponsoringowej oraz PIT-8C zostaną przygotowane i dostarczone przez Roche Sp. z o.o. kandydatom wyłonionym w konkursie.