ZARZĄD GŁÓWNY

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący  
 
Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Przewodniczący kadencji 2018-2022
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Walewski
Wiceprzewodniczący    

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Skarbnik

Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie

Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP  
Sekretarz    

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 

prof. dr hab. Andrzej Kawecki 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr n. med. Dorota Kazberuk
Białostockie Centrum Onkologii 

Dr hab. n. med. Marta Mańczuk 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr n. med. Marcin Ziętek 
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

REDAKCJA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, Prof. KAAFM
Redaktor Naczelny 
   
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
            

KOMISJA REWIZYJNA

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika w Łodzi

Dr n. med. Aleksandra Łacko
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Dr n. med. Agata Szulc
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu
            

SĄD KOLEŻEŃSKI    

dr n med. Ewa Chmielowska        
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Joanna Didkowska
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Warszawie

Dr hab. n. med. Barbara Radecka
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu