Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

Członkowie PTO mogą korzystać z następujących przywilejów:
  • Bezpłatnej prenumeraty oficjalnego czasopisma PTO “Nowotwory Journal of Oncology” w wersji  elektronicznej
  • Zniżkowych opłat rejestracyjnych na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTO
  • Ubiegania się o travel granty umożliwiające udział w najważniejszych konferencjach w kraju i za granicą
  • Ubiegania się o dofinansowania udziału w szkoleniach
  • Ubiegania się o nagrody naukowe przyznawane przez PTO
  • Ubiegania się o granty naukowe PTO
  • Łatwiejszej komunikacji z innymi członkami PTO poprzez dostęp do elektronicznego i drukowanego rejestru członków
  • Bieżącego informowania o najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie onkologii w kraju i za granicą oraz dostępu do kalendarza imprez onkologicznych
Opłata członkowska wynosi jedynie 100 zł rocznie (dla emerytów 50 zł).
 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ