Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przyznał dwa stypendia zjazdowe na kongres ESMO 2022. 

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono dwie osoby, którym zostały przyznane stypendia zjazdowe umożliwiające udział online w tegorocznym kongresie ESMO. Do podania należało dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów. Aplikować mogli wyłącznie członkowie PTO z aktualnie opłaconą składką na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

Gratulujemy tegorocznym stypendystkom PTO: 

1.    Pani Joannie Ratuszyńskiej, lekarz - specjalista onkologii klinicznej ze Szpitala Uniwersyteckego im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

2.    Pani Karolinie Piejko, lekarz rezydent – Kliniki Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Krakowie

 

Stypendia zostały ufundowane dzięki grantowi naukowemu uzyskanemu od firmy Astellas Pharma Sp. z o.o. 

 

Zapraszamy do wysyłania wniosków o przyznanie stypendiów zjazdowych w kolejnym roku.