1. Wskaźniki jakości w onkologii - wyniki pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

    15. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care PT. „FROM EVIDENCE TO ACTION”, 5-7 października 2020 r. 
  2. Krajowa Sieć Onkologiczna w zakresie nowotworów litych 

    Adam Maciejczyk, Stanisław Góźdź, Jan Walewski

    Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2020;5(6):305-315.