Na postawie Umowy Ramowej o Współpracy z dnia 23 kwietnia 2022 roku Partnerem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jest firma Roche Polska Sp. z o. o. 

roche

 

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. tytuł podmiotu wspierającego Polskie Towarzystwo Onkologiczne, zgodnie z umową współpracy, otrzymała firma:

 

novartis