Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

 

Przypominamy, że do końca stycznia należy opłacić składkę członkowską za rok 2022. Wysokość składki w 2022 roku nie zmieniła się i podobnie jak w latach ubiegłych wynosi:

100 zł dla członków zwykłych,

50 zł dla członków emerytów,

z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

 

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTO, w tym bezpłatnej e-prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology na stronie www.nowotwory.edu.pl.

 

Możliwe jest opłacenie składki przez dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto: PKO BP 56 1020 5226 0000 6102 0622 2832 lub on-line (medkey.pl/openid/login). 

 

Płatność na konto 

Osoba opłacająca składkę bezpośrednio na konto PTO informuje o jej opłaceniu biuro PTO (nikola.jennek@pto.med.pl) i przedkłada bankowy dowód dokonania wpłaty. Płatność zostanie odznaczona w systemie MedKey. 

 

Płatność on-line

Przewodnik rejestracji i logowania do portalu PTO oraz wnoszenia opłaty członkowskiej zawarty jest w załączniku do komunikatu.

 

Pomoc techniczna

W razie utraty danych do logowania prosimy skorzystać z pomocy: Medkey Server. W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy helpdesk.pto@viamedica.pl.

 

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skutkuje wygaśnięciem członkostwa.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego