KSO spotkania

Krótszy czas oczekiwania na diagnozę i szybsze rozpoczęcie terapii, dostęp do ogólnopolskiej infolinii oraz wsparcie profesjonalnego koordynatora – to tylko niektóre elementy Krajowej Sieci Onkologicznej, która już wkrótce obejmie część publicznych placówek medycznych w całej Polsce. By ich kadra dowiedziała się jak najwięcej o nowym, kompleksowym modelu leczenia, Ministerstwo Zdrowia organizuje cykl specjalnych spotkań.

 

Szacuje się, że aktualnie aż milion mieszkańców naszego kraju jest w trakcie leczenia onkologicznego. Do tego licznego grona zaliczamy zarówno chorych po zakończeniu procesu diagnostycznego, którzy oczekują na rozpoczęcie terapii, pacjentów w trakcie leczenia, jak i osoby, które po zakończeniu kuracji muszą regularnie kontrolować swoje zdrowie i pozostają pod opieką specjalistów. Niestety według prognoz epidemiologicznych lekarze będą diagnozować choroby nowotworowe u coraz większej liczby Polaków. W ciągu najbliższej dekady grupa pacjentów onkologicznych wzrośnie aż o 28 %. Ogromną szansą na zatrzymanie tej tendencji jest wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która poprzez zapewnienie chorym kompleksowej i koordynowanej opieki ma poprawić wykrywalność nowotworów w ich początkowym stadium i znacząco zwiększyć perspektywę wyleczenia i szybszego powrotu do zdrowia.

Dzięki Krajowej Sieci Onkologicznej ścieżka każdego pacjenta będzie oparta na najwyższych międzynarodowych standardach leczenia onkologicznego.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie najlepszej opieki niezależnie od tego, gdzie mieszka pacjent. To jest ważne, żeby pacjenci mogli skorzystać z najbardziej fachowej pomocy. Zaprojektowaliśmy szczególne rozwiązanie w postaci konsylium, które (…) będzie decydowało o dalszym przebiegu leczenia z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych” – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski

 

Komunikacja to podstawa

Prace nad finalnym projektem ustawy wprowadzającej w życie nowy, efektywniejszy model leczenia onkologicznego wkrótce się zakończą. Dlatego Ministerstwo Zdrowia organizuje cykl spotkań warsztatowo-konferencyjnych, w trakcie których przedstawiciele placówek medycznych z całego kraju będą mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób będzie funkcjonował nowy program opieki.  Spotkania odbędą się w czterech miastach: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Wrocławiu, czyli w stolicach województw, w których w latach 2019-2022 realizowany był pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielą się m.in. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących program, przedstawiciele placówek medycznych I i II stopnia referencyjności biorących udział w okresie testowym czy reprezentanci Narodowego Funduszu Zdrowia.

W trakcie okresu pilotażowego opracowaliśmy wspólnie standardy komunikacji i stworzyliśmy ujednoliconą bazę danych, by wszystkie placówki medyczne pracowały posługując się informacjami sformułowanymi w taki sam sposób. Ten zabieg przyniósł niesamowite efekty, bo dyrektorzy różnych ośrodków zaczęli posługiwać się tym samym językiem i używać tożsamych pojęć, co wcześniej nie było powszechne. Bardzo istotna jest również wymiana doświadczeń i komunikacja między specjalistami, którzy zajmują się danym typem nowotworu. To właściwa i skuteczna metoda pozwalająca systematycznie poprawiać jakość procedur diagnostycznych i terapeutycznych” – zapewnia dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji usłyszą, jak przebiegał pilotaż w poszczególnych województwach biorących udział w programie oraz dowiedzą się, jak w przyszłości będzie wyglądać współpraca między ośrodkami medycznymi koordynującymi proces leczenia onkologicznego konkretnego pacjenta. Udział w spotkaniu pozwoli również uzyskać dokładne informacje na temat kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych realizowanych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

 

Najważniejsze jest dobro pacjenta

Krajowa Sieć Onkologiczna, do której już wkrótce będą mogły przystąpić placówki medyczne z całej Polski, zakłada m.in. standaryzację procesów medycznych i terapeutycznych, uruchomienie specjalnej infolinii onkologicznej, która pozwoli w krótkim czasie umówić się na pierwszą konsultację, skrócenie okresu oczekiwania na badania i rozpoczęcie leczenia. Jednym z filarów nowego modelu opieki będzie również wprowadzenie funkcji koordynatora leczenia onkologicznego.

Kluczowe w Krajowej Sieci Onkologicznej jest to, że pacjent zmagający się z chorobą nowotworową będzie miał zapewnioną koordynowaną i kompleksową opiekę medyczną. Bez względu na to, czy mieszka w metropolii, niewielkiej gminie czy małym miasteczku będzie miał dostęp do profesjonalnego leczenia, czyli odpowiedniej do danego typu nowotworu diagnostyki i terapii. Co więcej, w tym trudnym i wymagającym procesie pacjentowi będzie towarzyszył taki medyczny „anioł stróż”, czyli koordynator leczenia onkologicznego. To specjalista, który zadba o zaplanowanie ścieżki diagnostycznej, zorganizowanie konsylium lekarskiego, przygotowanie leczenia w poszczególnych placówkach. Dzięki jego pomocy chory będzie się czuł mniej osamotniony” – podkreśla Krystyna Wechmann Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Uczestnicy spotkania organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia będą mogli podyskutować o roli koordynatora leczenia onkologicznego oraz pozostałych elementach nowego modelu opieki. Otrzymają również program szkoleniowy, przygotowany z myślą o placówkach medycznych zapewniających diagnostykę lub leczenie onkologiczne, z którego dowiedzą się, jakie zadania będą musiały realizować ośrodki, które w przyszłości przystąpią do Krajowej Sieci Onkologicznej.

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniu 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w poniedziałek 13 marca 2023 r. w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu mieszczącego się przy placu Powstańców Warszawy 1. 

Osoby zainteresowane udziału, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl zawierającego:

Imię

Nazwisko

Nazwa instytucji/organizacji

Adres e-mail

Telefon

Specjalne potrzeby

 

Planuje się, że w spotkaniu będzie uczestniczył jeden przedstawiciel danego podmiotu. W przypadku chęci uczestnictwa większej liczby przedstawicieli z jednego podmiotu utworzona zostanie lista rezerwowa. 

 

Kontakt:

Jarosław Głowacki

tel. 504 972 658

e-mail: rekrutacja@krajowasieconkologiczna.pl

 

 

TERMINY SPOTKAŃ NA TEMAT KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ

 

13 marca 2023 r., Wrocław (Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

Spotkanie warsztatowo – konferencyjne dla służące wymianie informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO dla uczestników systemu ochrony zdrowia 

16 marca 2023 r., Warszawa (Centrala NFZ)

Spotkanie informacyjne skierowane do pacjentów, służące przekazaniu informacji w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej w ramach projektu pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii”

17 marca 2023 r., Kielce (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

Spotkanie warsztatowo – konferencyjne dla służące wymianie informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO dla uczestników systemu ochrony zdrowia 

23 marca 2023 r., Białystok (Podlaski Urząd Wojewódzki)

Spotkanie warsztatowo – konferencyjne dla służące wymianie informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO dla uczestników systemu ochrony zdrowia 

28 marca 2023 r., Gdańsk (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Spotkanie warsztatowo – konferencyjne dla służące wymianie informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikających z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) oraz zaprojektowanych rozwiązań dla KSO dla uczestników systemu ochrony zdrowia 

29 marca 2023 r., Wrocław (Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

Konferencja podsumowująca efekty wynikające z wdrożenia pilotażowego programu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej oraz efekty realizacji projektu pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii”