oncoferility

Polskie Towarzystwo Onkologiczne powołało Sekcję Płodności w Chorobie Nowotworowej (Oncofertility), która będzie prowadzić działalność edukacyjno-naukową w zakresie zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory. - Niezwykle ważne jest budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany wiedzy oraz pomocy naszym pacjentom w tym jakże delikatnym, ale niebywale ważnym aspekcie naszego życia – mówi dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, przewodniczącą sekcji, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę rokowania u chorych na nowotwory, co zawdzięczamy nowoczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym. Niestety leczenie onkologiczne, a szczególnie chemioterapia, wpływa niekorzystnie na płodność chorych w wieku prokreacyjnym. Zachorowania na nowotwory oraz stosowane terapie przeciwnowotworowe mogą powodować upośledzenie funkcji rozrodczych, a w  skrajnych przypadkach prowadzić nawet do trwałej niepłodności. Brak dostatecznej wiedzy i zrozumienia problemów związanych z rozrodczością po chorobie nowotworowej budzi czasem kontrowersyjne reakcje otoczenia, co wzmacnia zjawisko dyskryminacji chorych na nowotwory. Jednakże odpowiednie działania profilaktyczne i edukacyjne dają chorym szansę na posiadanie potomstwa i zbudowanie w przyszłości szczęśliwego życia rodzinnego.

 

Nowo powołana Sekcja Płodności w Chorobie Nowotworowej (Onkofertility) PTO zajmie się przede wszystkim opracowaniem zaleceń i wytycznych dotyczących zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory oraz szeroko pojętą edukacją lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale też chorych i ich rodzin. Zadaniem Sekcji będzie również współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i aktywny udział w opracowaniu standardów w zakresie prowadzenia i bezpieczeństwa ciąży u chorych po leczeniu onkologicznym, jak również ocena zdrowia dzieci oraz działania profilaktyczne w tym zakresie. 

 

 

W skład Sekcji weszli: 

 • Przewodniczący Sekcji: Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska; specjalista onkologii klinicznej
 • Zastępca Przewodniczącego: Dr n. med. Katarzyna Pogoda; specjalista onkologii klinicznej 
 • Sekretarz Sekcji: Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk; specjalista chorób wewnętrznych, radioterapii, chemioterapii i onkologii klinicznej

Członkowie Zarządu:

 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Jach; specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, ginekologii onkologicznej
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej 
 • Dr n. med. Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło; specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek; specjalista genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak; specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej
 • Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska; specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej
 • Dr hab. n. med. Anna Wójcicka, biolog molekularny, lekarz
 • Dr n. med. Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista radioterapii 
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

 

oncofertility

Załączniki