Nowotwory układu moczowo-płciowego. Praktyczny przewodnik dla lekarzy.
Przedmowa
Przekazujemy w Państwa ręce podręcznik poświęcony nowotworom układu moczowo-płciowego. Stanowią one, zwłaszcza u mężczyzn, problem bardzo istotny epidemiologicznie, społecznie i klinicznie, a prognozy wskazują, że ich udział i znaczenie będą w najbliższych latach rosły. Już obecnie w wielu krajach rak gruczołu krokowego jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u mężczyzn, a podobną tendencję obserwuje się również w Polsce.
W ostatnich latach dzięki rozwojowi badań podstawowych i klinicznych oraz wprowadzeniu nowych metod terapeutycznych osiągnięto znaczący postęp w leczeniu najczęstszych nowotworów tej grupy, przede wszystkim raka gruczołu krokowego i raka nerki. Lepsze zrozumienie biologii tych nowotworów, wprowadzenie nowych leków i rozwój mniej inwazyjnych technik operacyjnych pozwoliło na bardziej świadomy wybór optymalnej strategii postępowania u poszczególnych chorych. Istotnym osiągnięciem jest postępujące zrozumienie roli i konieczności stosowania leczenia wielodyscyplinarnego przez wszystkie grupy pracowników medycznych zaangażowanych w opiekę nad chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego.
Oddany w Państwa ręce podręcznik jest pierwszym w Polsce opracowaniem przygotowanym wspólnie przez środowiska onkologów i urologów, z istotnym udziałem innych specjalistów opiekujących się chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego. Ambicją autorów i redaktorów było przygotowanie krótkiego i "przyjaznego w użyciu" kompendium aktualnego stanu wiedzy opartego na zasadach Evidence Based Medicine i mającego stanowić pomoc w codziennej praktyce klinicznej. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do poprawy wyników leczenia tej grupy nowotworów w Polsce.
Spis treści
Nowotwory układu moczowo-płciowego. Praktyczny przewodnik dla lekarzy - Spis treści 1. Epidemiologia nowotworów układu moczowo-płciowego w Polsce 1
2. Symptomatologia, rozpoznawanie i ocena stopnia zaawansowania raka nerki 14
3. Diagnostyka obrazowa raka nerki 21
4. Patologia raka nerki 32
5. Leczenie chirurgiczne raka nerki 42
6. Radioterapia raka nerki 50
7. Leczenie systemowe raka nerki 54
8. Symptomatologia, rozpoznawanie i ocena stopnia zaawansowania nowotworów pęcherza
i górnych dróg moczowych 62
9. Diagnostyka obrazowa nowotworów pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych 73
10. Patologia raka pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych 86
11. Leczenie chirurgiczne raków nienaciekających błony mięśniowej pęcherza 95
12. Leczenie dopęcherzowe raka pęcherza moczowego 103
13. Radykalne leczenie operacyjne raka pęcherza moczowego naciekającego warstwę mięśniową 109
14. Leczenie chirurgiczne nowotworów urotelialnych górnych dróg moczowych 119
15. Radioterapia raka pęcherza moczowego: leczenie radykalne z zachowaniem pęcherza 123
16. Leczenie systemowe nowotworów pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych 130
17. Symptomatologia, rozpoznawanie i ocena stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego 138
18. Diagnostyka obrazowa raka gruczołu krokowego 147
19. Patologia raka gruczołu krokowego 156
20. Leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego 164
21. Radioterapia radykalna i uzupełniająca raka gruczołu krokowego 173
22. Aktywny nadzór w raku gruczołu krokowego 183
23. Leczenie systemowe raka gruczołu krokowego 185
24. Symptomatologia, rozpoznawanie i ocena stopnia zaawansowania nowotworów jądra 194
25. Diagnostyka obrazowa nowotworów jądra 201
26. Patologia nowotworów jądra 209
27. Strategia leczenia nasieniaków 220
28. Strategia leczenia nienasieniaków 226
29. Leczenie chirurgiczne nowotworów jądra 235
30. Radioterapia nowotworów jądra 243
31. Leczenie systemowe nowotworów jądra 249
32. Symptomatologia i rozpoznawanie raka prącia 254
33. Diagnostyka obrazowa raka prącia 260
34. Patologia raka prącia 262
35. Leczenie chirurgiczne raka prącia 267
36. Radioterapia raka prącia 274
37. Leczenie systemowe raka prącia 279
38. Jakość życia w nowotworach układu moczowo-płciowego 281
39. Zachowanie płodnoœci u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego 286
40. Rehabilitacja chorych po leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego 290
41. Powikłania leczenia nowotworów urologicznych 299
42. Leczenie paliatywne i wspomagające 311
Tytuł oryginału
Nowotwory układu moczowo-płciowego. Praktyczny przewodnik dla lekarzy.
Autor
Jacek Jassem (red.), Maciej Krzakowski (red.), Elżbieta Senkus-Konefka (red.), Romuald Zdrojowy (red.)
ISBN
978-83-7599-452-0
Język wydania
Miejsce publikacji
Gdańsk
Rok wydania
2013
Format
115x200 mm
Informacje o wydaniu
okładka miękka, 324 strony,