Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat osiągnięć Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w latach 2022 - 2023. Prezentację przygotowała dr hab. n. med. BOŻENA CYBULSKA-STOPA, członek Zarządu Głównego PTO.

PTO WSPÓŁPRACA

Załączniki