Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

 

W związku z zaplanowany na 21 czerwca 2023 r. Walnym Zgromadzeniem Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przedstawiamy projekt zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

 

 

Proponowane zmiany w Statucie PTO dotyczą:

  1. Formalne – zmiana publikatora ustawy Prawo o stowarzyszeniach, doprecyzowanie nazw organów PTO (Główna Komisja Rewizyjna, Zarząd Główny)
  2. Porządkowe – bardziej szczegółowe opisanie rozpoczynania kadencji przez poszczególne osoby w organach PTO, doprecyzowanie zapisów o kadencjach osób, które nie pełnią swojej funkcji przez całe 4 lata, 
  3. Usprawniające pracę Organów PTO – wprowadzenie możliwości zdalnych/hybrydowych posiedzeń Organów i takiego głosowania, zlikwidowanie korespondencji wyłącznie pisemnej, usunięcie zapisów, które mogły blokować pewne czynności (np. ograniczenia w składzie członków Sekcji Naukowych),
  4. Ułatwiające funkcjonowanie PTO – wprowadzenie możliwości „samo uzupełniania” się składów organów w razie wakatu powstałego w czasie kadencji, przyjmowanie nowych członków zwyczajnych przez Zarząd Główny, doprecyzowanie postanowień o Oddziałach Terenowych PTO, zmniejszenie liczby członków Organów Terenowych PTO, ujednoznacznienie zasad gospodarki finansowej PTO, wprowadzenie ułatwień dla członków seniorów. 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego