Sekcja Płodności w Chorobie Nowotworowej (Oncofertility)

 

Członkowie:

 

Przewodniczący Sekcji: 

Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, specjalista onkologii klinicznej

Zastępca Przewodniczącego:

Dr n. med. Katarzyna Pogoda, specjalista onkologii klinicznej

Sekretarz Sekcji:

Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, specjalista chorób wewnętrznych, radioterapii, chemioterapii i onkologii klinicznej

 

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, ginekologii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej

Dr n. med. Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii i onkologii klinicznej

Prof. Dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, specjalista genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Dr hab. n. med. Anna Wójcicka, biolog molekularny, lekarz

Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak, specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska, specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej

Dr n. med. Elżbieta Lampka, specjalista radioterapii 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

Dr hab. n. med. Jakub Kucharz, specjalista onkologii klinicznej

Dr hab. n. med. Piotr Pluta, specjalista chirurgii onkologicznej

 

Zadania sekcji:

 

1. Tworzenie zaleceń i wytycznych dotyczących zabezpieczenia płodności u chorych onkologicznych:

  • w szczególności w zakresie bezpieczeństwa procedur zabezpieczenia płodności oraz aktualizacja algorytmów postępowania,
  • współpraca z towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskim Towarzystwem Hematologii i Transfuzjologii, Polskim Towarzystwem Hematologii i Onkologii Dziecięcej w celu propagowania wiedzy oraz współpracy w zakresie tworzenia zaleceń oraz algorytmów postępowania.

2. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zabezpieczenia płodności u chorych onkologicznych, kwalifikacji do odpowiednich procedur, ciąży po chorobie nowotworowej, jej bezpieczeństwa oraz zdrowia chorych i ich urodzonych dzieci:

  • działania edukacyjne w tym zakresie dla lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz koordynatorów medycznych,
  • przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla chorych i ich rodzin.

3. Ocena możliwości stosowania metod zabezpieczenia płodności u chorych onkologicznych w Polsce:

  • w szczególności badanie możliwości wykorzystania procedur zachowania płodności w Polsce w stosunku do rekomendacji przygotowanych przez towarzystwa naukowe.

 

 

Planowane aktywności:

 

1. Opublikowanie zaleceń.

2. Program Polityki Zdrowotnej dotyczący zabezpieczenia płodności u chorych onkologicznych na lata 2023 - 2027.

3. Przygotowanie warsztatów/konferencji naukowych dla personelu medycznego.

4. Edukacja chorych poprzez organizacje pacjenckie.

5. Ciąża po leczeniu uzupełniającym czerniaka – obserwacja chorych oraz ich dzieci.

 

 

Kontakt:

 

Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska - joanna.kufel-grabowska@gumed.edu.pl