stypendium esmo

Zapraszamy członków PTO poniżej 35. roku życia do składania wniosków o udzielenie stypendium zjazdowego na kongres ESMO, który odbędzie się w dniach 20 – 24 października 2023 r. Aplikacje przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 r. 

 

Konkurs skierowany jest do młodych onkologów do 35. roku życia będących członkami PTO, którzy przedstawią swój dorobek naukowy i aktualnie prowadzone projekty. Premiowane będą osoby, które prezentują prace na kongresie ESMO. Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Piotr Rutkowski, dr hab. Bożena Cybulska-Stopa, dr hab. Adam Maciejczyk oraz dr hab. Tomasz Rutkowski, spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą dwie osoby, którym zostanie przyznane stypendium zjazdowe w wysokości 9 tys. PLN.

 

Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki członkowskie na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Po zakończeniu Kongresu zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przygotowania i prezentacji najciekawszych doniesień z ESMO 2023 na wskazanej konferencji organizowanej przez PTO.

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail: nikola.jennek@pto.med.pl  do 31 sierpnia 2023 r.

 

Stypendia zostały sfinansowane dzięki darowiźnie przekazanej Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu przez Roche Polska Sp. z. o.o.