Polskie Towarzystwo Onkologiczne stoi na stanowisku, że absolutnie bezdyskusyjną i oczywistą sprawą jest zapewnienie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy pomocy medycznej. PTO szacuje, że w związku z napływem do Polski uchodźców z Ukrainy na oddziałach onkologicznych nastąpi 5-10 proc. wzrost pacjentów z chorobami nowotworowymi. Polscy onkolodzy są gotowi objąć specjalistyczną opieką onkologiczną wszystkich pacjentów ukraińskiego pochodzenia, gdyż wielu z nich mogło znajdować się w trakcie diagnostyki lub aktywnego leczenia przeciwnowotworowego. Pierwsi pacjenci z Ukrainy znajdują się już w polskich ośrodkach onkologicznych i została im zapewniona odpowiednia opieka. 

 

Mając na uwadze, że otoczenie opieką tak dużej liczby nowych pacjentów wiąże się z potrzebą zwiększenia wydajności systemu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne skierowało do Ministra Zdrowia pismo o wsparcie systemowe ułatwiające onkologom niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. PTO w szczególności zwróciło się z prośbą o pilne przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących warunków realizacji świadczeń dla obywateli Ukrainy. 

 

PTO wskazało również, że niezbędna jest koordynacja opieki onkologicznej nad pacjentami pochodzącymi z Ukrainy. Należy rozważyć powołanie specjalnej infolinii (lub wykorzystanie już uruchomionej przez Ministerstwo) i/lub koordynatora na poziomie krajowym, który będzie kierować obywateli Ukrainy do odpowiednich ośrodków onkologicznych (z możliwością komunikowania się w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim). Ponadto, PTO zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia tłumaczy w szpitalach onkologicznych, w tym tłumaczy przysięgłych. 

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przygotowuje obecnie, wspólnie z innymi towarzystwami onkologicznymi, oddolne aktywne działania w celu zapewnienia pacjentom z Ukrainy diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

 

9 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z 20 publicznymi ośrodkami onkologicznymi zrzeszonymi w Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych uruchomił Telefoniczną Informację Pacjenta dla obywateli Ukrainy. Infolinia zapewni koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy na terenie Polski. Pacjenci będą obsługiwani w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

 

Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy:

800 190 590


 

Польське онкологічне товариство вважає, що надання медичної допомоги громадянам України, які втікають від війни, є абсолютно безперечною та очевидною. За підрахунками PTO, у зв’язку з напливом біженців до Польщі з України, 5-10 відсотків будуть перебувати в онкологічних відділеннях. зростання онкологічних хворих. Польські онкологи готові надати спеціалізовану онкологічну допомогу всім пацієнтам українського походження, оскільки багато з них, можливо, проходили діагностику або активне протипухлинне лікування. Перші пацієнти з України вже перебувають у польських онкологічних центрах і їм надано відповідну допомогу.
 

Зважаючи на те, що турбота про таку кількість нових пацієнтів пов’язана з необхідністю підвищення ефективності системи, Польське онкологічне товариство надіслало листа міністру охорони здоров’я за системною підтримкою, щоб допомогти онкологам допомогти громадянам України. Зокрема, ПТО попросив терміново підготувати детальні рекомендації щодо умов надання пільг громадянам України.

 

У ПТО також вказали, що необхідно координувати онкологічну допомогу пацієнтам з України. Створити спеціальну гарячу лінію (або використовувати вже запущену Міністерством) та/або координатора на національному рівні, який спрямовуватиме громадян України до відповідних онкологічних центрів (з можливістю спілкування українською, польською та російською мовами). розглянуто. Крім того, ПТО звертає увагу на необхідність забезпечення в онкологічних лікарнях перекладачів, у тому числі присяжних.

 

Наразі Польське онкологічне товариство разом з іншими онкологічними товариствами готує низові активні заходи щодо надання пацієнтам з України онкологічної діагностики та лікування.

 

9 березня 2022 року Національний фонд охорони здоров’я у співпраці з 20 державними онкологічними центрами, пов’язаними з Польською асоціацією громадських онкологічних центрів та інститутів, запустив службу телефонної інформації для громадян України. Гаряча лінія забезпечить координацію допомоги онкологічним хворим з України в Польщі. Пацієнти обслуговуватимуться польською, англійською, українською та російською мовами.

 

Гаряча лінія для онкохворих з України:

800 190 590

 

/гугл перекладач/