Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach  złośliwych 2013 tom 1
Rokowanie chorych na na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ukazało się w 2011 roku. W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od wydania wcześniejszej wersji wytycznych, pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia kilku nowotworów oraz w niektórych sytuacjach całkowicie zmieniły się lub uległy modyfikacji wzorce postępowania. Postęp dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalności, co ma szczególne znaczenie. Wspomniane okoliczności stanowią uzasadnienie przygotowania aktualnej wersji zaleceń.
Autorzy mają nadzieję, iż publikacja będzie stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, którzy
Spis treści
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom I - Spis treści Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi - str. 1
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego - str. 33
Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia - str. 69
Nowotwory układu pokarmowego - str. 103
Rak piersi - str. 211
Nowotwory kobiecego układu płciowego - str. 265
Nowotwory układu moczowo-płciowego - str. 319
Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego - str. 385
Czerniki skóry - str. 419
Mięsaki kości - str. 439
Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych - str. 457
Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym - str. 419
Nowotwory u kobiet w ciąży - str. 497
Leczenie systemowe chorych w podeszłym wieku - str. 511
Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych. - str. 525
Leczenie wspomagające. - str. 535
Postępowanie w bólach nowotworowych - - str. 625
Wszczepialne systemy dostępu naczyniowego do podawania chemioterapii („porty żylne”) - str. 639
Tytuł oryginału
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 tom 1
Autor
pod redakcją, M. Krzakowski, K. Warzocha, i wsp.
ISBN
978-83-7599-594-7
Język wydania
Miejsce publikacji
Gdańsk
Rok wydania
2013
Informacje o wydaniu
Język: polski, Informacje o wydaniu: oprawa miękka, ilość stron 651