Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach  złośliwych 2013 tom II
Rokowanie chorych na na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ukazało się w 2011 roku. W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od wydania wcześniejszej wersji wytycznych, pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia kilku nowotworów oraz w niektórych sytuacjach całkowicie zmieniły się lub uległy modyfikacji wzorce postępowania. Postęp dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalności, co ma szczególne znaczenie. Wspomniane okoliczności stanowią uzasadnienie przygotowania aktualnej wersji zaleceń.
Autorzy mają nadzieję, iż publikacja będzie stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na nowotwory.
Tytuł oryginału
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 tom II
Autor
pod redakcją, M. Krzakowski, Krzysztof Warzocha i wsp.
ISBN
978-83-7599-596-1
Język wydania
Miejsce publikacji
Gdańsk
Rok wydania
2013
Format
164x238
Informacje o wydaniu
Język: polski, Informacje o wydaniu: ilość stron: 364 stron