Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że 10 marca 2021 r. rozpocznie się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla pacjentów chorych przewlekle, w tym - zgodnie z rozporządzeniem - dla pacjentów z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią. Szczepienia tej grupy chorych rozpoczną się 15 marca 2021 r. 

Według informacji Ministerstwa Zdrowia, skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.

Uwaga! Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii po raz kolejny wprowadziła  zmianę:

Do grupy pacjentów kwalifikujących się do szczepienia przeciw COVID-19 (grupa 1B) zostali dodani pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową I ZAKWALIFIKOWANO DO LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ I RADIOTERAPIĄ, ale nie rozpoczęto leczenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

Informacje dla pacjentów z chorobą nowotworową, których leczono chemioterapią lub radioterapią w latach 2020-2021

 

  1. Skierowanie na szczepienie zostanie wystawione automatycznie

Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

 

  1. Jeśli pacjent jest już PO czynnym procesie terapii onkologicznej (np. radioterapii, immunoterapii, leczenia celowanego, chemioterapii):

– powinien zapoznać się z wytycznymi – Wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19:

 

1. Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po zakończeniu terapii.

2. Chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne działania niepożądane.

3. Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

- prosimy o zapoznanie się z ankietą kwalifikującą do szczepień;

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, należy skontaktować się z wybranym punktem szczepień lub ze szpitalem tymczasowym i umówić termin szczepienia.

 

  1. Jeśli pacjent jest W TRAKCIE czynnego procesu terapii onkologicznej (np. radioterapii, immunoterapii, leczenia celowanego, chemioterapii):

– powinien zapoznać się z wytycznymi –Wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19;

 

1. Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji.

2. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

3. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

4. Chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia. W przypadku prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia.

- prosimy o zapoznanie się z ankietą kwalifikującą do szczepień;

- w razie potrzeby skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym;

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostanie zaszczepiony w swoim ośrodku onkologicznym lub w populacyjnych punktach szczepień.

--> Jeśli pacjent jest w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmie w placówce, w której jest leczony.

 

  1. Zaszczep się

Po przejściu kwalifikacji do szczepienia można skorzystać z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

 

  1. Przyjmij drugą dawkę

Należy pamiętać o drugiej dawce szczepienia – pacjent otrzyma termin  bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia