Rodzaj czasopisma

Asia-Pacific Journal of Oncology & Hematology

ISSN
17596637
Wydawca
San Lucas Medica
United Kingdom

Archive of Oncology

ISSN
03547310
Wydawca
Institute of Oncology, Sremska Kamenica
Serbia

American Journal of Cancer Research

ISSN
21566976
Wydawca
e-Century Publishing Corporation
United States

Current Gynecologic Oncology

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, wydawany od 2003 r

Wydawca
Medical Comunnications
Polska

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia

Czasopismo skierowane do specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów i radiologów. Publikuje prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), prace poglądowe oraz prace kazuistyczne z zakresu onkologii doświadczalnej klinicznej. Ukazuje się od 1999 r.

Wydawca
Termedia
Polska

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Czeskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Węgierskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Słoweńskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Zrzeszenia Bułgarskich Radioterapeutów, Portugalskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i Hiszpańskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii. Czasopismo ukazuje się od 1996 r.

Wydawca
Via Medica
Polska

Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi

Czasopismo ukazuje się od 2002 r. Wydawane jest co pół roku, publikuje artykuły dotyczące nowotworów regionu głowy i szyi.

Wydawca
Termedia
Polska

Onkologia i Radioterapia

Czasopismo ukazujące się od 2007 r pod patronatem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Wydawca
Salve
Polska

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Zostało założone w 2005. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji

Wydawca
Via Medica
Polska

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, założone w 2009 r. wydawane raz na kwartał, poświęcone zagadnieniom medycyny paliatywnej.

Wydawca
Termedia
Polska