Zachęcamy do wypełnienia ankiety "Miejsce radiologii w onkologii - oczekiwania a rzeczywistość" skierowanej do lekarzy klinicystów (onkologów, radioterapeutów, chirurgów onkologicznych oraz pozostałych lekarzy stale zajmujących się pacjentami onkologicznymi).

 

Ankieta stanowi próbę oceny stopnia zaangażowania radiologów w ramach Konsyliów Onkologicznych (Multidisciplinary Tumor Board) oraz poszukiwania słabych punktów we współpracy radiologów i lekarzy klinicystów. Wyniki zostaną wykorzystane do określenia możliwości usprawnienia tej współpracy i w efekcie podniesienia jakości zarówno radiologii, jak i całościowej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

 

Ankieta została opracowana przez lek. Tomasza Kunieja z Zakładu Radiologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

 

Aby wypełnić ankietę kliknij w "ANKIETA" lub zeskanuj kod QR.

ANKIETA

Miejsce radiologii w onkologii