baner

NEWSLETTER KLINICZNY CZERWIEC 2022 R.

baner
23 czerwca 2022 r. odbędzie się w Warszawie Walne - Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 
baner

2. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 3 (2022)

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY Tom 7, Nr 3 (2022)

 
baner
3. W dniach 3-5 maja 2022 r. w Berlinie odbyła się konferencja European Society for Medical Oncology (ESMO BCC) Breast Cancer Congress 2022 – formuła hybrydowa
 • Analiza badania SOLTI TOT-HER3 u pacjentów z pierwotnie operacyjnym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi z Ki67>10% z zastosowaniem pojedynczej dawki patritumabu deruxtecan (terapia anty -HER3). U 45% pacjentów zaobserwowano odpowiedź.
 • 20-letni follow-up z badania Stockholm tamoxifen trials u pacjentów z HR-dodatnim HER2-ujemny rakiem piersi porównujące uzupełniające zastosowanie tamoksifenu vs placebo. Szczególną korzyść w zakresie distant recurrence-free interval (DRFI) obserwowano u pacjentów z większymi guzami, N0, PR-dodatnimi, z niskim Ki67.
baner
4. W dniach 6-10 maja 2022 r. w Kopenhadze odbyła się Konferencja ESTRO 2022 – formuła hybrydowa
baner

5. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 27 maja 2022 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej tisagenlecleucel (Kymirah, Novartis) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem grudkowym (FL) po co najmniej dwóch liniach leczenia.

  Skuteczność oceniono w badaniu ELARA.

   
 • 27 maja 2022 r. FDA zarejestrowała w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym/przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku niwolumab (Opdivo, BMS) w skojarzeniu z fluoropirymidyną lub platyną oraz niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy, BMS).

  Skuteczność oceniono w badaniu CHECKMATE-648.

   
 • 25 maja 2022 r. FDA zarejestrowała iwosidenib (Tibsovo, Servier) w skojarzeniu z azacytydyną w leczeniu pacjentów powyżej 75. r.ż. z ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1.

  Skuteczność oceniono w badaniu AG120-C-009.

 • 20 maja 2022 r. FDA zarejestrowała azacytydynę (Vidaza, Celgene) w leczeniu dzieci z nowo rozpoznaną młodzieńczą białaczką mielomonocytową (JMML).

  Skuteczność oceniono w badaniu AZA-JMML-001

   
 • 4 maja 2022 r. FDA zarejestrowała fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (Enhertu, Daiichi Sankyo) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi po uprzednim leczeniu anty- HER2 z nawrotem w trakcie lub w ciągu 6 mies.

  Skuteczność oceniono w badaniu DESTINY-Breast03.

   
baner

6. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 19 maja 202 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazania dla leku pembrolizumab (Keytruda, MSD) o leczenie dzieci od 12. r. ż. z zaawansowanym czerniakiem oraz o leczenie dzieci od 12. r ż. z czerniakiem w stopniu IIB, IIC i III po całkowitej resekcji.

   
 • 19 maja 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku selineksor (Nexpovio, Karypharm) w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem o leczenie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej jednej linii leczenia.

   
baner

7. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące postepowania u pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami do mózgowia

 
baner

8. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące leczenia systemowego u pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem piersi

 
baner
9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca leczenia systemowego u pacjentów z czerniakiem
 
baner

10. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące aktywności fizycznej, diety i masy ciała u pacjentów w trakcie terapii onkologicznej

 
baner

11. Ukazały się zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii u pacjentów z przerzutami do mózgowia

 
baner
12. Ukazały się zalecenia ESTRO ACROP dotyczące radioterapii u pacjentów z niepowikłanymi przerzutami do kości
 
baner

13. Ukazały się zalecenia AUA/ASTRO dotyczące postepowania u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego

W porównaniu z zaleceniami z 2017 r. wprowadzono możliwość aktywnej obserwacji (AS) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego korzystnego ryzyka

 
baner

14. W czasopismach

Stereotactic Radiation for the Comprehensive Treatment of Oligometastases (SABR-COMET) – Extended Long-Term Outcomes, Harrow i in., Int J Radiat Oncol

Kolejna analiza badania II fazy SABR-COMET u pacjentów z kontrolowanym pierwotnym ogniskiem nowotworowym i 1-5 przerzutami, u których istnieje możliwość zastosowania radioterapii stereotaktycznej (SABR) na wszystkie zmiany przerzutowe porównująca zastosowanie SABR vs standard of care (SOC). 8-letni OS wyniósł 27,2% vs 13,6% (p=0,008), estymowany 8-letni PFS wyniósł 21,3% vs 0% (p<0,001), toksyczność ≥2. stopnia wyniosła 30,3% vs 9,1% (p=0,019).

 

Stereotactic radiosurgery versus whole brain radiotherapy in patients with intracranial metastatic disease and small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis, Gaebe BMath i in., Lancet

 Przegląd systematyczny oraz meta analiza potwierdziły porównywalną skuteczność radiochirurgii (SRS) vs napromienianie całego mózgowia (WBRT) u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca i przerzutami do mózgowia. 

 

Association between medical androgen deprivation therapy and long-term cardiovascular disease and all-cause mortality in nonmetastatic prostate cancer, Forster i in., Int J Cancer

Analiza norweskiej bazy danych potwierdziła związek pomiędzy zastosowaniem terapii hormonalnej (ADT) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów a wystąpieniem zaburzeń kardiologicznych (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zaburzenia sercowo-naczyniowe) szczególnie u pacjentów, u których stosowano ADT powyżej 7 mies.