baner

NEWSLETTER KLINICZNY GRUDZIEŃ 2022 R.

baner

1. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego życzy Państwu radości, pokoju i wzajemnej życzliwości oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym 2023 Roku.

baner

2. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 6 (2022)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY Tom 7, Nr 6 (2022)

baner

3. Polskie Towarzystwo Onkologiczne powołało Sekcję Immunoonkologii.

baner

4. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 18 listopada 2022 r. FDA zarejestrowała nowy schemat dawkowania dla rekombinowanej asparaginazy erwinia chrysanthemi (Rylaze, Jazz).

 • 14 listopada 2022 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej mirwetuksimab soravtansine-gynx (Elahere, ImmunoGen) w leczeniu pacjentek z FRα-dodatnim, opornym na platynę rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej po co najmniej trzech liniach leczenia systemowego.

  Skuteczność oceniono w badaniu Study 0417.

 • 10 listopada 2022 r. FDA zarejestrowała tremelimumab (Imjudo, AstraZeneca) w skojarzeniu z durwalumabem (Imfinzi, AstraZeneca) i związkiem platyny w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR-ujemnym, ALK-ujemnym.

  Skuteczność oceniono w badaniu POSEIDON.

 • 10 listopada 2022 r. FDA zarejestrowała brentuksymab vedotin (Adcetris, Seagen) w skojarzeniu z doksorubicyną, winkrystyną, etopozydem, prednizonem i cyklofosfamidem w leczeniu pacjentów powyżej 2. r. ż. z uprzednio nieleczonym klasycznym chłoniakiem Hodgkina wysokiego ryzyka.

 • 8 listopada 2022 r. FDA zarejestrowała cemiplimab-rwlc (Libtayo, Regeneron) w skojarzeniu z pochodną platyny w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR-ujemnym, ALK-ujemnym i ROS1-ujemnym.

  Skuteczność oceniono w badaniu Study 16113.

baner

5. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 10 listopada 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazanie dla leku trastuzumab derukstekan (Enhertu, Daiichi Sankyo) o leczenie pacjentów z HER2-dodatnim zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego po wcześniejszym leczeniu trastuzumabem.

 • 10 listopada 2022 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazanie dla leku durwalumab (Imfanzi, AstraZeneca) o leczenie skojarzone z gemcytabiną i cisplatyną w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem dróg żółciowych.

 • 10 listopada 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację rozszerzającą wskazanie dla leku olaparyb (Lynparza, AstraZeneca) o leczenie skojarzone z abirateronem i prednizonem/prednizolonem w leczeniu pacjentów z przerzutowym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przeciwskazaniem do chemioterapii.

 
baner

6. Ukazały się zalecenia ESMO-EURACAN dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z nowotworami ślinianek.

baner

7. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z nowotworem dróg żółciowych

baner

8. Ukazały się zalecenia ESTRO-ACROP dotyczące radioterapii u pacjentów z oligometastatycznym rakiem gruczołu krokowego

baner

9. Ukazały się zalecenia badań skriningowych w kierunku nowotworów u pacjentów z idiopatycznymi miopatiami zapalnymi

baner

10. Ukazała się 6 edycja japońskich wytycznych dotyczących leczenia pacjentów z rakiem żołądka

 

baner

11. Ukazały się zalecenia ekspertów dotyczące leczenia pacjentów z tenosynowialnym guzem olbrzymiokomórkowym (tenosynovial giant cell tumour, TGCT)

baner

12. W czasopismach

 • Effectiveness of Adjuvant Pembrolizumab vs High-Dose Interferon or Ipilimumab for Quality-of-Life Outcomes in Patients With Resected Melanoma. A Secondary Analysis of the SWOG S1404 Randomized Clinical Trial, Unger i in., JAMA

  Secondary Analysis badania III fazy SWOG S1404 u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka po resekcji porównującego uzupełniające podanie pembrolizumabu vs ipilimumab lub interferon α 2b potwierdziła skuteczność w zakresie quality-of-life (QoL). Poprzednia analiza potwierdziła skuteczność w zakresie recurrence-free survival (RFS) – potwierdzono 23% redukcję ryzyka wznowy dla pacjentów otrzymujących pembrolizumab.

 • Optimal Treatment Duration of Bevacizumab as Front-Line Therapy for Advanced Ovarian Cancer: AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15 Open-Label Randomized Phase III Trial, Pfisterer i in., J Clin Oncol

  Badanie III fazy AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15 u pacjentek z rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej w stopniu IIB-IV po cytoredukcji chirurgicznej i chemioterapii (6 cykli - paklitaksel z karboplatyną). Porównywano podawanie bewacyzumabu przez 15 mies. vs 30 mies. Mediana PFS wyniosła 24,2 mies. vs 26 mies. (p=0,9), bez różnic w zakresie OS (HR 1,04, p=0,68). Podawanie bewacyzumabu przez 15 mies. pozostaje standardem w tej grupie pacjentów.

 • Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study, Johnson i in., J Clin Oncol

  Badanie III fazy POSEIDON u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR-ujemnym, ALK-ujemnym porównujące zastosowanie tremelimumabu z durwalumabem i chemioterapią (T+D+CT) vs durwalumab z chemioterapią (D+CT) vs chemioterapia (CT). Porównując D+CT vs CT mediana PFS wyniosła 5,5 mies. vs 4,8 mies. (p=0,0009), mediana OS 13,3 mies. vs 11,7 mies. (p=0,0758). Porównując T+D+CT vs CT mediana PFS wyniosła 6,2 mies. vs 4,8 mies. (p=0,0003), mediana OS 14 mies. vs 11,7 mies. (p=0,003).

 • Pembrolizumab versus cetuximab, concurrent with radiotherapy in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of head and neck unfit for cisplatin (GORTEC 2015-01 PembroRad): a multicenter, randomized, phase 2 trial, Ann Oncol

  Badanie II fazy GORTEC 2015-01 PembroRad u pacjentów z miejscowo zaawansowanym płaskonabłonkowym nowotworem regionu głowy i szyi z przeciwwskazaniem do zastosowania cisplatyny porównujące zastosowanie pembrolizumabu z radioterapią vs cetuksimab z radioterapią. Nie potwierdzono różnic w zakresie OS i PFS po dwóch latach obserwacji, nie potwierdzono różnic w zakresie 15-miesicznej kontroli miejscowej (LRC), potwierdzono mniej działań niepożądanych w stopniu 3 i większym w grupie z pembrolizumabem.

 • 5-year outcomes after stereotactic ablative body radiotherapy for primary renal cell carcinoma: an individual patient data meta-analysis from IROCK (the International Radiosurgery Consortium of the Kidney), Siva i in., Lancet

  Metaanaliza potwierdzająca korzyść z zastosowania radioterapii stereotaktycznej u pacjentów z pierwotnym rakiem nerki, u których nie można zastosować leczenia chirurgicznego.

 • Radiotherapy or Surgery of the Axilla After a Positive Sentinel Node in Breast Cancer: 10-Year Results of the Randomized Controlled EORTC 10981-22023 AMAROS Trial, Bartels i in, J Clin Oncol

  10-letnia obserwacja badania III fazy AMAROS u pacjentów z rakiem piersi cT1-2 cN0 z dodatnim węzłem wartowniczym porównującego limfadenektomię pachową (axillary lymph node dissection, ALND) vs radioterapia na obszar pachy (axillary radiotherapy, ART). 10-letni ARR (axillary recurrence rate) wyniósł 0,93% vs 1,82% (HR 1,71). Bez różnic w OS (HR 1,17) i DFS (HR 1,19). W uaktualnionej 5-letniej analizie obrzęk limfatyczny obserwowano u 24,5% vs 11,9% pacjentów (p<0,001)

 • Eliminating breast surgery for invasive breast cancer in exceptional responders to neoadjuvant systemic therapy: a multicentre, single-arm, phase 2 trial, Kuerer i in., Lancet

  Badanie II fazy u pacjentów powyżej 40 r.ż. z rakiem piersi cT1-2 N0-1 M0 potrójnie ujemnym lub HER2-dodatnim po leczeniu neoadjuwantowym i zmianą resztkową < 2 cm w badaniu obrazowym. Pacjenci poddani byli biopsji VACM (image-guided vacuum-assisted core biopsy), przy braku potwierdzenia raka inwazyjnego lub DCIS nie stosowano zabiegu chirurgicznego tylko samodzielną radioterapię na obszar całej piersi (40 Gy/15 fr lub 50 Gy/25 fr) z boostem (14 Gy/7 fr). Po medianie czasu obserwacji 26,4 mies. nie obserwowano wznów miejscowych.

 • Barriers in access to oncology drugs — a global crisis, Barrios i in., Nat Rev Clin Oncol

  Wypowiedź sześciu onkologów pracujących w różnych częściach świata (Indie, Malezja, Rwanda, Polska, Brazylia, USA) dotycząca dostępu do terapii przeciwnowotworowych. Jakie są główne bariery w dostępie do leków? Jakie mogą być rozwiązania tej sytuacji?