Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, 

uprzejmie informujemy, że Nowotwory Journal of Oncology, oficjalne czasopismo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz czasopismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 100 punktów. Ponadto jest indeksowane w wielu bazach biomedycznych.

Czasopismo ukazuje się w języku angielskim, jednak przyjmuje również prace w języku polskim i oferuje bezpłatne wsparcie tłumacza.

 

Prosimy o składanie manuskryptów online na stronie www.nowotwory.edu.pl. Redaktor Naczelny dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM (wwysocki@nowotwory.edu.pl) oraz Redaktor Prowadząca Agnieszka Wrzesień (awrzesien@nowotwory.edu.pl, tel. 512 177 774) pozostają do Państwa dyspozycji. 

 

Jednocześnie przypominamy, że pismo w wersji papierowej (ukazujące się pod nazwą Nowotwory. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) otrzymują wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, którzy opłacili składki członkowskie. 

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z zasobów pisma Nowotwory Journal of Oncology bez ograniczeń na stronie www.nowotwory.edu.pl.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr n. med. Janusz Meder

Kierownik Redakcji Naukowej NIO-PIB

 

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM

Redaktor Naczelny  Nowotwory. Journal of Oncology