Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, 

 

Uprzejmie przypominamy, że regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, w terminie ustalonym przez Zarząd Główny PTO jest zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu PTO jednym z podstawowych obowiązków członków zwyczajnych PTO. Regularne i terminowe opłacanie składek jest warunkiem i gwarancją korzystania z przywilejów członków PTO, o czym stanowi § 37 ust. 4 Statutu PTO. 

 

Opłacenie składek jest warunkiem udziału w zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. 

 

Wysokość składki członkowskiej wynosi:

100 zł dla członków zwykłych,

50 zł dla członków emerytów,

z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

 

Prosimy o dokonanie opłaty za składkę członkowską na jedyny, oficjalny  rachunek bankowy PTO: PKO BP 56 1020 5226 0000 6102 0622 2832.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego