follow-up

Obecne leczenie onkologiczne jest wielodyscyplinarne, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyników odległych. Jednak bardziej agresywna i często wieloetapowa terapia wiąże się także ze wzrostem liczby powikłań odległych z powodu jej zastosowania. Terapia onkologiczna we wczesnych stadiach nowotworów daje szansę na pełne wyleczenie lub długotrwałą remisję i w takiej sytuacji pacjenci z odpowiednimi zaleceniami onkologa mogą i powinni być kierowani do dalszej opieki poza ośrodkami onkologicznymi. W przypadku nowotworów o zaawansowaniu lokoregionalnym lub o wysokim stopniu złośliwości bardzo istotna jest kontrola pacjentów w dedykowanych poradniach onkologicznych. Ważne jest, aby racjonalnie dobierać częstotliwość i zakres badań oferowanych pacjentom w okresie kontroli w ośrodku onkologicznym. Dlatego kolejna sekcja naukowa PTO zajmie się opracowaniem standardów nadzoru po leczeniu onkologicznym. 

Ustandaryzowanie i wprowadzenie do praktyki klinicznej jednolitych wzorców badań kontrolnych pozwala z jednej strony zaoszczędzić środki płatnika z powodu ograniczenia niepotrzebnie zlecanych badań obrazowych i laboratoryjnych, z drugiej zaś pomoże lekarzom w wyborze adekwatnych do stopnia zaawansowania nowotworu badań kontrolnych wraz z ich odpowiednią częstotliwością. 

Dodatkowo opieka po leczeniu onkologicznym powinna uwzględnić profilaktykę pierwotną nowotworów, wykrywanie kolejnych pierwotnych nowotworów złośliwych, wsparcie socjalne, nadzór nad odległymi powikłaniami leczenia onkologicznego, pomoc psychoonkologiczną etc. 

Wprowadzenie standardowych zaleceń badań kontrolnych w różnych grupach narządowych może się wpisać w realizację Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrażanej praktycznie w 2024 roku. Niezbędne jest opracowanie Indywidualnej Karty Planu Postępowania po Leczeniu Onkologicznym (na wzór opracowanej np. przez ASCO czy PanCare) i praktyczna implementacja Standaryzacji Nadzoru po Leczeniu Onkologicznym

 

Sekcja Standaryzacji Nadzoru po Leczeniu Onkologicznym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

Przewodniczący Sekcji: 

dr n. med. Marcin Ziętek, chirurg onkolog DCOPiH

Zastępca Przewodniczącego:

dr hab. n.med. Hanna Koseła-Paterczyk, onkolog kliniczny NIO-PIB Warszawa

Sekretarz Sekcji:

dr n.med. Natasza Kempa-Kamińska, onkolog kliniczny DCOPiH

 

Członkowie Zarządu:

prof. Andrzej Rutkowski, chirurg onkolog NIO-PIB Warszawa

prof. Jacek Mackiewicz, onkolog kliniczny UM Poznań

dr hab. med. Dorota Gabryś, radioterapeuta onkolog NIO-PIB Gliwice 

dr hab. n. med. Bartłomiej Szynglarewicz, chirurg onkolog DCOPiH

dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha, onkolog kliniczny NIO-PIB Warszawa

Załączniki
FU PTO.pdf256.44 KB