Dzięki staraniom Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Onkologiczne otrzymało grant na zakup mobilnych translatorów elektronicznych, które zostały przekazane do ośmiu ośrodków onkologicznych w Polsce. Urządzenia mają ułatwić komunikację z pacjentami z Ukrainy lub innych krajów, którzy nie porozumiewają się w j. polskim. 

 

Duży napływ pacjentów zza naszej wschodniej granicy spowodował, że w szpitalach coraz częściej występują bariery komunikacyjne. Chcąc rozwiązać ten problem Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pozyskał grant na sfinansowanie profesjonalnego sprzętu do tłumaczenia. Zakupiony translator ma dostęp do ponad 70 języków, a dokładność tłumaczeń jest na poziomie 96%. Umożliwia tłumaczenie dokumentów, rozmów na żywo, rozmów telefonicznych oraz konferencji i spotkań. 

 

Zarząd Główny PTO ma nadzieję, że translator ułatwi codzienną pracę personelu medycznego oraz niemedycznego w ośrodkach onkologicznych. 

 

Lista ośrodków, które otrzymały mobilne translatory:

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu 
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytuty Badawczy w Warszawie
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytuty Badawczy Oddział w Krakowie
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytuty Badawczy Oddział w Gliwicach
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

 

Przekazanie translatorów

 

Zakup translatorów sfinansowano z grantu otrzymanego od firmy MSD Polska sp. z o.o.