- Jestem zbudowany tym, że Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej dostrzegł potrzeby chorych onkologicznych i pozytywnie rozpatrzył projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Środowisko onkologiczne docenia wspólny wysiłek parlamentarzystów, aby ustawa jak najszybciej została uchwalona a rozwiązania w niej zawarte weszły w życie – ocenia prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

 

Zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną (NSO) fundamentem reformy systemu opieki zdrowotnej jest wprowadzenie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej. Ma ona na celu usprawnienie i polepszenie jakości diagnostyki oraz optymalizację i unowocześnienie leczenia u chorych na nowotwory. Obecnie w Parlamencie toczą się prace nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która ma zapewnić pacjentom równy dostęp do wysokojakościowej diagnostyki i leczenia onkologicznego. 22 lutego br. Senat RP podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

 

- Bez szybkiej i skutecznej realizacji reformy systemu opieki onkologicznej nadal będziemy mieć do czynienia ze zdiagnozowanymi w Narodowej Strategii Onkologicznej trzema obszarami dysfunkcyjnymi, tj. fragmentacją opieki medycznej, zagubieniem pacjenta w systemie oraz brakiem odpowiedniego nadzoru i możliwością mierzenia jakości udzielanych świadczeń – podkreśla prof. Piotr Rutkowski. – Jest to szczególnie istotne w kontekście stale zwiększającej się liczby pacjentów onkologicznych – dodaje. Krajowa Sieć Onkologiczna po raz pierwszy wprowadza monitorowanie jakości diagnostyki i leczenia chorych w naszym kraju, i jest to działanie długoterminowe, a sieci w onkologii mają już miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej, pokazując swoją efektywność, więc podążamy właściwą drogą.

 

W ramach prac w Senacie wprowadzono szereg ważnych i potrzebnych zmian w ustawie, między innymi rozwinięto definicję diagnostyki onkologicznej oraz leczenia onkologicznego. Zmodyfikowano również zakres zadań Krajowego Ośrodka Monitorującego dotyczący opracowywania wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz standardów organizacyjnych w onkologii. 

 

- W Polsce potrzebna jest reforma organizacji opieki onkologicznej, dzięki której każdy chory, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzyma wymaganą diagnostykę i leczenie onkologiczne odpowiedniej jakości. Zależy nam nie tylko na szybkim wykonywaniu badań, ale przede wszystkim na odpowiednim ich standardzie. Procedury wykonywane szybko, bez odpowiedniego przygotowania, są słabej jakości, co powoduje konieczność ich powtarzania w innym ośrodku, a w konsekwencji wydłużenie całego procesu diagnostyczno-leczniczego (nie wspomnę o kosztach). Przykładem niech będzie ocena badania histopatologicznego, która powinna być wykonana zgodnie z jednolitym protokołem synoptycznym. To niezwykle istotne, ponieważ ujednolicony schemat zapisu pozwala na uniknięcie błędnej diagnozy, a co za tym idzie nieprawidłowej decyzji terapeutycznej. A prawidłowa decyzja kliniczna to szybsze podjęcie leczenia i większe szanse na wyleczenie – tłumaczy dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Członek Zarządu i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

Fundamentem Krajowej Sieci Onkologicznej jest opieka koordynowana, w której filarem jest koordynator pacjenta. Koordynator pojawi się już na etapie wstępnej diagnostyki, a nie dopiero na konsylium, jak to miało miejsce dotychczas w pakiecie onkologicznym. Jest to szczególnie ważne dla chorego na początku, w momencie podejrzenia lub rozpoznania choroby nowotworowej, kiedy musi stawić czoła postawionej diagnozie i równocześnie odnaleźć się w systemie, np. zorganizować sobie terminy kilkunastu badań w różnych szpitalach. To właśnie koordynator ma pomóc pacjentowi sprawnie przejść przez ten etap, zaplanować oraz zrealizować wszystkie zalecone badania. Takie działanie znacznie skraca proces diagnostyczny i pozwala szybciej rozpocząć terapię. Szczególnie ważne jest to dla chorych starszych i samotnych, które bez tej pomocy nie są w stanie zrealizować zaplanowanej diagnostyki. Również wprowadzenie infolinii onkologicznej ma ułatwić pacjentowi „wejście” do systemu, nakierowanie na właściwą ścieżkę i przyspieszyć pierwszą wizytę u specjalisty w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej – dodaje dr hab. n. med.  Adam Maciejczyk, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii. 

 

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została skierowana ponownie do Sejmu. Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu na posiedzeniu w dniach 7-9 marca br.