STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO W SPRAWIE WSPARCIA ŻYWIENIOWEGO PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wspiera działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami onkologicznymi, także w kontekście oceny stopnia odżywienia i wsparcia żywieniowego.

 

W chwili obecnej jednak opieka onkologiczna ulega znacznemu przekształceniu poprzez wprowadzanie Krajowej Sieci Onkologicznej. W ocenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wydaje się konieczne pilne wdrożenie wsparcia żywieniowego w ramach ogólnego przygotowania do leczenia onkologicznego i leczenia chirurgicznego, co jest często określane terminem prehabilitacji.

W ocenie Zarządu PTO przed wdrożeniem szczegółowych aktów normatywnych wskazujących na konieczność stałego monitorowania stopnia odżywienia pacjentów onkologicznych uzasadnione jest uznanie wsparcia żywieniowego przed leczeniem onkologicznym jako świadczenia gwarantowanego, czyli poszukiwanie finansowania dla powszechnie tworzonych w jednostkach onkologicznych poradni prehabilitacyjnych. Jesteśmy jako Zarząd PTO do dyspozycji na ewentualne spotkanie z zespołem Ministerstwa Zdrowia i towarzystwami naukowymi zajmującymi się problemami żywienia chorych