Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Polskie Towarzystwo Onkologiczne apeluje do nałogowych palaczy – nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia papierosów, gdyż zerwanie z nałogiem niezależnie od wieku zawsze przynosi szereg korzyści zdrowotnych. PTO kieruje swój apel również do decydentów – potrzebujemy bardziej zdecydowanych i pilnych działań w walce z nikotynizmem zmierzających do stopniowego wyeliminowania tego negatywnego zjawiska w polskim społeczeństwie. Pomimo prowadzonych działania edukacyjnych i profilaktycznych w Polsce nałogowo pali papierosy około 8 mln palaczy, co odpowiada ponad 20% populacji. Drugie tyle narażone jest na tzw. bierne palenie, czyli narażenie na dym papierosowy, w tym dzieci i kobiety w ciąży.

 

 

Palenie papierosów a nowotwory 

Badania naukowe dowiodły, że w dymie tytoniowym jest blisko 7 tysięcy związków chemicznych, natomiast aż 70 z nich jest rakotwórczych. Pomimo powszechnemu przekonaniu, że palenie papierosów powoduje rozwój nowotworów płuc czy krtani, nałóg ten wpływa na rozwój aż 15 różnych nowotworów. Odpowiada także za występowanie nowotworów regionu głowy i szyi, żołądka, trzustki, jelita grubego, trzonu macicy, pęcherza, nerki oraz białaczki szpikowej. Palenie papierosów odpowiada za około 1/3 wszystkich nowotworów złośliwych. Zatem najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory odtytoniowe jest niepodejmowanie palenia tytoniu lub całkowita rezygnacja z nałogu przez osoby palące. Rzucenie nałogu do 35. roku życia pozwala na istotne zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób odtytoniowych, natomiast rzucenie palenia niezależnie od wieku wydłuża oczekiwaną długość życia. 

 

Palenie papierosów a leczenie onkologiczne

Rzucenie palenie wpływa również na szanse na wyleczenie osób będących w trakcie aktywnego leczenia przeciwnowotworowego. Zaprzestanie palenia poprawia skuteczność terapii, jak również wpływa na złagodzenie objawów niepożądanych. W przypadku leczenia chirurgicznego zaleca się rzucenie palenia na kilka tygodni przed planowaną operacją, ponieważ pozwala to skrócić czas gojenia ran operacyjnych oraz znacząco zmniejsza ryzyko poważnych powikłań pooperacyjnych. Z kolei rzucenie palenia papierosów podczas radioterapii zmniejsza ryzyko silnych stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i oskrzeli, suchości w ustach, a także pozwala zachować smak, węch oraz apetyt. Udowodniono również, że u pacjentów będących w trakcie chemioterapii dym tytoniowy powoduje znaczne zmniejszenie skuteczności stosowanych leków, dlatego lekarze zalecają natychmiastowe ostawienie papierosów. 

 

Gdzie szukać pomocy? 

Osoby zmagające się z nałogiem zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku wykrywania raka płuca. Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

 

Pamiętajmy, że zaprzestanie palenia papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a także przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych. Rzucając palenie można skorzystać w pomocy Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod nr tel. 801 108 108 lub 222 118 015. Informacje na temat dostępnych metod rzucenia palenia dostępne są na stronie www.jakrzucicpalenie.pl .

 

Długofalowa strategia walki z nikotynizmem 

Pomimo prowadzonych działania edukacyjnych i profilaktycznych w Polsce nałogowo pali papierosy około 8 mln palaczy, co odpowiada ponad 20% populacji. Drugie tyle narażone jest na tzw. bierne palenie, czyli narażenie na dym papierosowy, w tym dzieci i kobiety w ciąży. Dlatego Polskie Towarzystwo Onkologiczne apeluje do decydentów o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań w walce z nikotynizmem zmierzających do stopniowego wyeliminowania tego negatywnego zjawiska w polskim społeczeństwie. Główny nacisk należy położyć przede wszystkim na ochronę najmłodszych, m.in. poprzez zwiększenie kar za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, a także wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych do lat 21. Aby pomóc nałogowym palaczom w walce z nałogiem należy usprawnić działanie sieci poradni antynikotynowych oraz upowszechnić schemat interwencji walki z nałogiem tytoniowym i redukcji szkód ukierunkowanej na wyeliminowanie narażenia na dym papierosowy. W celu zmniejszenia konsumpcji należy zwiększyć podatek akcyzowy na wszystkie wyroby tytoniowe oraz zawierające nikotynę, a także wprowadzić znaczące opłaty za dopuszczenie na rynek nowych produktów tytoniowych do palenia z jednoczesnym przeznaczeniem dodatkowych przychodów podatkowych na realizację zadań Narodowej Strategii Onkologicznej. 

 

Światowy dzień rzucania palenia