PR

22 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego wybrano nowego Przewodniczącego-Elekta. 

 

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na Przewodniczącego-Elekta na 4-letnią kadencję 2022 – 2026 wybrano prof. Piotra Rutkowskiego. Obecnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego PTO kadencji 2018 – 2022 pełni dr hab. Adam Maciejczyk. Po zakończeniu kadencji obecnego Przewodniczącego (do końca czerwca przyszłego roku), funkcję tę przejmie nowy Przewodniczący-Elekt. Zostanie wybrany również nowy skład Zarządu. 

 

Prof. dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski 

 

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów

Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, były Przewodniczący Rady Naukowej NIO-PIB. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). 

 

Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO (członek International Affair Committee), Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS),PTO, ESSO, ESMO (członek Grupy Roboczej ds. Global Curriculum), Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair ofMembership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz ex-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (członek Zarządu).Członek Editorial Board Annals of Surgical Oncology, European Journal of Surgical Oncology, Nowotwory – Journal of Oncology, Oncology in Clinical Practice. 

 

Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 14000, indeks-H 62) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

 

Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Agencji Badań Medycznych, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.