Zalecenia włoskich Towarzystw Onkologicznych dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii koronawirusa COVID-19
RADIOTERAPIA

Zalecenia do oceny i zarządzania ryzykiem pacjentów i personelu na oddziałach radioterapii onkologicznej podczas rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowane przez włoskie Towarzystwo Radioterapii I Onkologii Klinicznej (AIRO).

Zalecenia dotyczące radioterapii w polskiej wersji językowej przygotowało Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej:

Dokument do pobrania

oraz Polska Liga Walki z Rakiem:

Dokument do pobrania

ONKOLOGIA KLINICZNA

Zalecenia dla onkologii klinicznej w trakcie epidemii covid-19 zostały opracowane przez Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Kliniczne, Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Włoskie Kolegium Dyrektorów Oddziałów Onkologii Klinicznej oraz Włoskie Uniwersyteckich Ośrodków Onkologii Klinicznej.

Zalecenia dotyczące onkologii klinicznej w polskiej wersji językowej przygotowała Polska Liga Walki z Rakiem:

Dokument do pobrania