Konkurs grantowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne  pod auspicjami  Warsaw Health Innovation Hub został rozstrzygnięty. Laureatami zostały dwa ośrodki: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Zwycięskie projekty będą mogły być zrealizowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE.

 

Uroczystość ogłoszenia laureatów i symbolicznego wręczenia grantów odbyła się 28 lutego 2023 roku w warszawskiej Siedzibie Agencji Badań Medycznych. Wzięli w niej udział eksperci: prof. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i organizator grantu, prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a także dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych i Przewodniczący Rady Warsaw Health Innovation Hub, Joanna Drewla, Dyrektor Generalna firmy Servier Polska oraz reprezentanci zwycięskich ośrodków: dr hab. n. med. Dawid Walerych oraz Marcin Grochowski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz lek. Maciej Kawecki z  Kliniki Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

 

Komisja konkursowa oceniała zgłaszane prace w pięciu kryteriach: Nowatorskie podejście, Wykonalność projektu, Możliwość wdrożenia projektu do praktyki, Doświadczenie zespołu badawczego, a także Poprawność kosztorysu. W konkursie mogli wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które były gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

 

Maksymalną liczbę punktów uzyskał projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”.  Projekt będzie realizowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, który na ten cel otrzymał grant w wysokości 100 tys. na realizację projektu w 2023 roku. 

 

Drugie miejsce zajął projekt „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki. Będzie on będzie realizowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 50 tysięcy na realizację tego projektu w 2023 roku.

 

Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych nowotworów złośliwych, z którymi mierzą się lekarze oraz pacjenci. Z biegiem lat występuje coraz częściej.  W Polsce diagnozę „rak trzustki” słyszy każdego roku ok. 4 tys. osób. Statystyki w tym nowotworze nie sią optymistyczne. Dziś niestety liczba zachorowań na raka trzustki równa się prawie liczbie zgonów. Możliwości prewencji i wczesnej diagnostyki raka trzustki są bardzo ograniczone. W praktyce brakuje narzędzi do jego wczesnego wykrywania w ramach badań przesiewowych, jak ma to miejsce w przypadku np. raka piersi czy raka jelita grubego.

 

- „Bardzo się cieszę, że to właśnie rak trzustki był tematem konkursu grantowego. Wciąż jest wiele pytań, na które zarówno naukowcy, jak my - lekarze szukamy odpowiedzi, po to aby wcześniej diagnozować i skuteczniej leczyć pacjentów z rakiem trzustki.  Zwycięskie projekty są ważnym krokiem w lepszym zrozumieniu tego nowotworu, a także poprawie opieki nad pacjentami w tej szczególnie trudnej populacji chorych. Z jednej strony stwarzają szansę na przewidywanie skuteczności terapii korzystając z modelu organoidowego[1], z drugiej strony być może pozwolą zidentyfikować różnice w skuteczności terapii w zależności od cech radiologicznych zmiany, tym samym budując czynnik predykcyjny ułatwiający dobór terapii do konkretnych chorych - podkreśla współtwórca i organizator konkursu, prof. Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

„Przyznane dziś granty i projekty, które dzięki nim będą mogły być zrealizowane w najbliższym roku są konkretnym i bardzo praktycznym przykładem wdrożenia w życie idei, która przyświeca Warsaw Health Innovation Hub, czyli kooperacji i partnerstwa na rzecz rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Współpraca ta ma szanse realnie wspierać rozwój technologicznych i naukowych rozwiązań poprawiając opiekę nad pacjentem. W przypadku tego konkursu – pacjentów z rakiem trzustki.” – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych i Przewodniczący Rady Warsaw Health Innovation Hub. 

 

- „Tegoroczna edycja konkursu grantowego jest pierwszą z trzech przez nas zaplanowanych. Łącznie w trzech transzach, przez trzy kolejne lata nasza firma planuje przekazać Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu kwotę w wysokości 450.000 PLN na realizację projektów proponujących innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z rakiem trzustki.  - podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska.

 

 

 

 

[1] Organoidy są zaawansowanym modelem biologicznym in vitro, który opiera się na hodowli, namnażaniu i przechowywaniu żywych fragmentów guzów i zdrowego marginesu tkankowego, uzyskanych od pacjentów onkologicznych przy resekcji bądź biopsji.